Bischl B, Richter J, Bossek J, Horn D, Thomas J, Lang M (2017). mlrMBO: A Modular Framework for Model-Based Optimization of Expensive Black-Box Functions. https://arxiv.org/abs/1703.03373.

Corresponding BibTeX entry:

 @Manual{mlrMBO,
  title = {{{{mlrMBO}}: {{A Modular Framework}} for {{Model}}-{{Based
   Optimization}} of {{Expensive Black}}-{{Box Functions}}}},
  author = {Bernd Bischl and Jakob Richter and Jakob Bossek and
   Daniel Horn and Janek Thomas and Michel Lang},
  year = {2017},
  url = {https://arxiv.org/abs/1703.03373},
 }