aquodom

CRAN status R-CMD-check Lifecycle: experimental

Met aquodom is het op eenvoudige wijze mogelijk om de aquo-domeintabellen te downloaden en te gebruiken in R.

Installatie

aquodom is te installeren vanaf CRAN met:

install.packages("aquodom") 

De ontwikkelversie is te installeren van GitHub met:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github("RedTent/aquodom")

Aquo-domeintabellen

De Aquo-standaard vormt de Nederlandse standaard voor de uitwisseling van gegevens in het waterbeheer. Met aquodom (kort voor aquo-domeintabellen) is het makkelijk om via de API domeintabellen van de Aquo-standaard in R te downloaden en te gebruiken.

De belangrijkste functies van aquodom zijn dom() en dom_save(). Met deze functies kan iedere domeintabel van www.aquo.nl worden gedownload. De functie dom() geeft de domeintabel als een dataframe. dom_save() doet hetzelfde maar slaat daarnaast ook de domeintabel op als xlsx- of csv-bestand. De functie dom_overzicht() geeft een compleet overzicht van alle beschikbare domeintabellen.

Alle functies hebben een optioneel argument peildatum. Dit argument kan worden gebruikt om alleen domeinwaarden of domeintabellen te tonen die geldig zijn op de peildatum. Met peildatum = NULL worden alle resultaten inclusief verouderde waarden getoond.

library(aquodom)

dom("MonsterType")
#> # A tibble: 7 x 6
#>   id omschrijving  begin_geldigheid eind_geldigheid guid   gerelateerd  
#>  <dbl> <chr>     <date>      <date>     <chr>   <chr>     
#> 1  10 analysemonster 2017-12-13    2100-01-01   Id-6a3e6~ Id-99092d94-d~
#> 2   8 materiaalmons~ 2015-11-18    2100-01-01   Id-f811d~ Id-2d146a3e-3~
#> 3  11 samengevoegd ~ 2017-12-13    2100-01-01   Id-81ce3~ Id-8df42796-7~
#> 4   4 toetsmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-0034d~ Id-ad4f1180-6~
#> 5   9 uitloogmonster 2015-11-18    2100-01-01   Id-6053f~ Id-48826f74-c~
#> 6   1 veldmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-74dd8~ Id-3e9918e3-4~
#> 7   7 zeefmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-8d483~ Id-63ac95ff-1~

#De namen van domeintabellen zijn niet hoofdlettergevoelig
all.equal(dom("MonsterType"), dom("monstertype"))
#> [1] TRUE

# Alle domeinwaarden inclusief verouderde waarden
dom("MonsterType", peildatum = NULL)
#> # A tibble: 8 x 6
#>   id omschrijving  begin_geldigheid eind_geldigheid guid   gerelateerd  
#>  <dbl> <chr>     <date>      <date>     <chr>   <chr>     
#> 1  10 analysemonster 2017-12-13    2100-01-01   Id-6a3e6~ Id-99092d94-d~
#> 2   8 materiaalmons~ 2015-11-18    2100-01-01   Id-f811d~ Id-2d146a3e-3~
#> 3  10 mengmonster  2015-11-18    2017-12-12   Id-a0a78~ <NA>     
#> 4  11 samengevoegd ~ 2017-12-13    2100-01-01   Id-81ce3~ Id-8df42796-7~
#> 5   4 toetsmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-0034d~ Id-ad4f1180-6~
#> 6   9 uitloogmonster 2015-11-18    2100-01-01   Id-6053f~ Id-48826f74-c~
#> 7   1 veldmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-74dd8~ Id-3e9918e3-4~
#> 8   7 zeefmonster  2015-11-18    2100-01-01   Id-8d483~ Id-63ac95ff-1~

head(dom_overzicht(), 3)
#> # A tibble: 3 x 7
#>  domeintabel domeintabelsoort wijzigingsdatum begin_geldigheid eind_geldigheid
#>  <chr>    <chr>      <date>     <date>      <date>     
#> 1 Afsluitmid~ Domeintabel   2020-11-11   2016-03-12    2100-01-01   
#> 2 Bekleding_~ Domeintabel   2020-06-30   2016-03-12    2100-01-01   
#> 3 BekledingT~ Domeintabel   2020-06-30   2016-03-12    2100-01-01   
#> # ... with 2 more variables: kolommen <list>, guid <chr>

nrow(dom_overzicht())
#> [1] 126
# inclusief ongeldige domeintabellen
nrow(dom_overzicht(peildatum = NULL))
#> [1] 261
dom_save("monstertype")

Caching en opslaan

Het downloaden van grotere domeintabellen kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Daarom maakt aquodom gebruik van caching. Als een domeintabel eenmaal is gedownload wordt in dezelfde R-sessie gebruik gemaakt van de cache. Voor het gebruik van dezelfde domeintabel in verschillende R-sessies kan de domeintabel het beste opgeslagen worden, bijv. met dom_save().

# De eerste keer duurt vrij lang
system.time(dom("Hoedanigheid"))
#> ..
#>  user system elapsed 
#>  0.27  0.14  2.06

# De tweede keer gaat veel sneller
system.time(dom("Hoedanigheid"))
#>  user system elapsed 
#>  0.02  0.00  0.02